Forskning om hälsa


Psykisk ohälsa – en folksjukdom?

Psykisk ohälsa – en folksjukdom?


Posted on maj 13, 2018

På senare tid har psykisk ohälsa allt oftare kommit på tal. Med allt från världsartister som nyligen bortgångna Avicii till vanliga människor som du och jag. Det verkar det som att psykisk ohälsa och stress har blivit allt vanligare bland jordens befolkning. Vissa hävdar att det är vår tids mest vanliga folksjukdom. Vad beror då detta på? Har mänskligheten blivit mer medveten om sin hälsosituation? Eller beror det på att merparten av...

Read More

Forskning har visat att tandborstning är viktigare än vad som tidigare antagits. Dålig munhälsa är något som inte bara påverkar dina tänder, utan även hela din kropp. Hål i tänderna och infektioner i tandköttet skapar bakteriehärdar, som kan spridas i resten av kroppen och skapa sjukdomar. Det beror på att de vita blodkropparna, som håller igång immunförsvaret, blir mindre effektiva när de påverkas av en dålig munhygien. När...

Read More
Är socker hälsofarligt?

Är socker hälsofarligt?


Posted on mar 10, 2017

Vi blir mer och mer medvetna om det vita sockrets skadeverkningar på kroppen. Men hur illa är det egentligen att äta socker? Går det bra att äta det ibland eller bör man undvika det helt? Det är frågor som många ställer sig. I den här texten ska vi försöka reda ut vad som är så dåligt med socker och vad som egentligen händer med kroppen när vi äter det. Kanske kommer du att upptäcka att du skulle kunna få hälsofördelar av att dra ned...

Read More

I dagsläget kommer rapport efter rapport om hälsan och vad vi bör och inte bör göra. Kriget rasar från alla sidor och stämningsläget har skruvats upp i max. Till att börja med ska sägas att få områden är så svåra att forska på som på kostens inverkan på hälsan. Det är svårt att veta om testpersonerna verkligen äter det de säger sig äta och i de mängder som de påstår. Det är också oerhört svårt att bedöma vad övervikt eller eventuella...

Read More

En bra hälsa är något som de flesta eftersträvar. Olika människor har dock olika definition av vad hälsa är. En del tycker att det är en vältränad kropp med synliga muskler och andra anser att ett lyckligt liv är det som är allra mest hälsosamt. Sanningen är nog att hälsa är en kombination av flera olika faktorer. Hälsan rör både träning, kost, kropp och psykisk hälsa. Det handlar alltså om att få flera faktorer i livet att samverka...

Read More

Hälsa och träning är betydande ämnen för alla oss som vill uppnå så bra livskvalitet som möjligt. Det är viktigt att det görs satsningar inom områdena på alla nivåer. Samhället ska självklart gynna initiativ och insatser som har en positiv effekt på folkhälsan, men mycket av ansvaret ligger också hos oss själva som individer. God hälsa är något som vi ofta måste anstränga oss för att uppnå. Man ska dock inte sätta likhetstecken mellan...

Read More
Vertex