Forskningochhalsa.se

En sida för dig som tycker forskning om hälsa är intressant


Livssyn och hälsa

Livssyn och hälsa

Det är mycket som påverkar vår hälsa och det är också mycket som vi kan göra för att må bättre. Men det är inte nödvändigtvis bara vad vi gör som förbättrar vårt...

More Information
Vikten av att sova

Vikten av att sova

Att sova riktigt gott en hel natt anses av många människor vara en riktig lyx som är få förunnade. Ett stressigt liv, fullt av uppgifter både på arbetet och i hemmet, i...

More Information
Tre dolda folksjukdomar

Tre dolda folksjukdomar

I takt med forskningens och teknikens framsteg minskar såväl dödligheten som besvären från sjukdomar som tidigare inneburit stora påfrestningar för den sjuke. Många...

More Information
Vertex