Forskningochhalsa.se

En sida för dig som tycker forskning om hälsa är intressant


Vikten av att sova

Vikten av att sova

Att sova riktigt gott en hel natt anses av många människor vara en riktig lyx som är få förunnade. Ett stressigt liv, fullt av uppgifter både på arbetet och i hemmet, i...

More Information
Tre dolda folksjukdomar

Tre dolda folksjukdomar

I takt med forskningens och teknikens framsteg minskar såväl dödligheten som besvären från sjukdomar som tidigare inneburit stora påfrestningar för den sjuke. Många...

More Information
Rökstopp?

Rökstopp?

I takt med att människor blivit mer upplysta om rökningens negativa hälsoeffekter så slutar alltfler att röka. Man får sämre hy, sämre blodcirkulation, problem med sin...

More Information
Vertex