Forskning om hälsa


Vita tänder för ett friskare liv

Vita tänder för ett friskare liv


Posted on jul 27, 2021

Det talas mycket om hur viktigt det är för människor att ha ett gott självförtroende. I medier av alla de slag diskuteras det om det är viktigt att vara attraktiv eller inte och det bedrivs en hel del forskning i ämnet. Inom alla kulturer finns det vissa skönhetsideal och de reflekterar ofta samhället de uppstått i. I fattiga länder är det till exempel ofta önskvärt att vara lite överviktig medan rika samhällen ser smalhet som ett...

Read More

Ända sedan barnsben har vi fått höra hur viktigt det är att sova ordentligt, att komma i säng i tid och att se till att få alla våra uträknade sömntimmar. Där och då kanske vi satte oss på tvären, men med åren märker vi av ganska snabbt när vi har fått för lite sömn. Huvudvärk, irritation och ett kompenserande överätande är några av de följder dålig sömn har. Tanka energi kan man göra på många olika sätt, men ingenting är så effektivt...

Read More
Skogens stärkande hälsoeffekter

Skogens stärkande hälsoeffekter


Posted on feb 11, 2021

Vi är många som känner att vi mår bättre och slappnar av när vi kommer ut i skogen och naturen. Men även forskningen visar att så faktiskt är fallet, och mer och mer bevis kommer för att skogen ger hälsoeffekter på många olika plan. Positiv påverkan av skogsbad Över hela världen kommer forskning som visar att naturen stärker oss. Från Japan kommer begreppet ”shinrin yoku”, bokstavligt översatt betyder det att ”ta in skogsatmosfären...

Read More

Vår hälsa är både komplex och enkel. För att vi ska må bra både fysiskt och mentalt så behöver vi ge våra inre organ de byggstenar som krävs för att de ska fungera optimalt. Att ta hand om sin hälsa handlar bland annat om bra kost, rörelse, tillräckligt med sömn och nära relationer, för att nämna några olika faktorer. Har vi den balansen så har vi skapat en riktigt bra grund att stå på, men vårt mående är beroende av fler element än...

Read More
Lukter påverkar oss mer än vi tror

Lukter påverkar oss mer än vi tror


Posted on dec 30, 2020

Det är inte bara hur vi klär oss och hur vi för oss, som påverkar hur andra kommer uppfatta oss. Hur vi luktar har en större betydelse än man kan tro. Men mer är inte alltid bättre, och den som tar på sig för mycket parfym kan rent av bli ratad av människor i sin närhet. Så det gäller att använda parfymer med omsorg. Hur vi luktar påverkar Hur vi luktar inför andra, kan påverka hur de uppfattar oss. Det är idag en stor marknad att...

Read More
Forskning om stress

Forskning om stress


Posted on sep 10, 2020

Trots att stress är något som förmodligen funnits hos människor lika länge som vår existens dröjde det mycket länge innan forskare började ta fenomenet på riktigt allvar. Det var först under 1900-talets andra hälft som stressforskning verkligen kom igång. Medan 60- och 70-talens studier mer handlade om att identifiera vad stress egentligen är läggs idag stor vikt på hur en stressad människa kan bli extremt sjuk och vad det finns för...

Read More
Vertex