Forskning om hälsa


Forskning om stress

Forskning om stress


Posted on sep 10, 2020

Trots att stress är något som förmodligen funnits hos människor lika länge som vår existens dröjde det mycket länge innan forskare började ta fenomenet på riktigt allvar. Det var först under 1900-talets andra hälft som stressforskning verkligen kom igång. Medan 60- och 70-talens studier mer handlade om att identifiera vad stress egentligen är läggs idag stor vikt på hur en stressad människa kan bli extremt sjuk och vad det finns för...

Read More
Löpning en boost för hjärnan

Löpning en boost för hjärnan


Posted on jun 29, 2020

Inom hjärnforskningen har man länge påpekat sambanden med hur bra löpning verkar vara för hjärnan. Det är tack vare löpningens effekt av att kunna skapa nya blodkärl som är gynnsam för många av hjärnans funktioner visar forskningen som uppmärksammats i olika medier. Redan i 50-årsåldern börjar en normal hjärna att åldras och redan i en banbrytande studie från 1997 kunde forskarna då påvisa att konditionsträning verkade bromsa detta...

Read More
Livssyn och hälsa

Livssyn och hälsa


Posted on mar 22, 2020

Det är mycket som påverkar vår hälsa och det är också mycket som vi kan göra för att må bättre. Men det är inte nödvändigtvis bara vad vi gör som förbättrar vårt mående, utan vår livssyn kan också påverka vår hälsa. Vår livssyn Svenska forskare har insett att det finns ett samband mellan hur vi ser på livet, vår livssyn, och hur vi mår. Om vi har en positiv livssyn, har vi ofta renare blodkärl och bättre lungfunktion, än om vi tycker...

Read More
Vikten av att sova

Vikten av att sova


Posted on okt 3, 2019

Att sova riktigt gott en hel natt anses av många människor vara en riktig lyx som är få förunnade. Ett stressigt liv, fullt av uppgifter både på arbetet och i hemmet, i kombination med oregelbundna matvanor och alldeles för mycket tid framför skärmar har gjort att många idag lider av sömnbrist. Vad många däremot inte inser att just denna sömnbrist kan leda till svåra konsekvenser, både för den fysiska och mentala hälsan, och ny...

Read More
Tre dolda folksjukdomar

Tre dolda folksjukdomar


Posted on jan 7, 2019

I takt med forskningens och teknikens framsteg minskar såväl dödligheten som besvären från sjukdomar som tidigare inneburit stora påfrestningar för den sjuke. Många allvarliga sjukdomar får istället en mer kronisk karaktär och med hjälp av rätt mediciner och hälsoinsatser kan de flesta numera hållas under kontroll. Kunskap och tidig upptäckt är dock fortfarande A och O – här är tre vanliga folksjukdomar som du bör känna till....

Read More
Rökstopp?

Rökstopp?


Posted on dec 31, 2018

I takt med att människor blivit mer upplysta om rökningens negativa hälsoeffekter så slutar alltfler att röka. Man får sämre hy, sämre blodcirkulation, problem med sin tandhälsa och drabbas lättare av förkylningar. Rökningen orsakar en rad sjukdomstillstånd, däribland det värsta och mest fruktade, lungcancer. Lungcancer är den cancerform som står för flest dödsfall i världen. Rökning orsakar inte bara lidande för individen som röker,...

Read More
Vertex