Skogens stärkande hälsoeffekter

Posted on feb 11, 2021


Vi är många som känner att vi mår bättre och slappnar av när vi kommer ut i skogen och naturen. Men även forskningen visar att så faktiskt är fallet, och mer och mer bevis kommer för att skogen ger hälsoeffekter på många olika plan.

Positiv påverkan av skogsbad

Över hela världen kommer forskning som visar att naturen stärker oss. Från Japan kommer begreppet ”shinrin yoku”, bokstavligt översatt betyder det att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen”. Det innebär att ge sig ut i skogen på ett lite annorlunda sätt än att bara ta en snabb promenad med lurarna i öronen. Istället används alla våra fem sinnen för att insupa känslan, dofterna, synintrycken, hörseln, smakerna…vi skogsbadar, helt enkelt. Det forskningen nu visar oss är att detta ger positiva effekter på hälsan genom att bland annat sänka blodtrycket, stärka vårt immunförsvar, minska vår stress, minska nivåer av ångest och depression, det förbättrar våra kognitiva funktioner och mycket mer. Forskningen fokuserar på lite olika delar – vissa mäter nivåer av olika ämnen i till exempel blod och saliv medan andra tittar mer på de psykologiska effekterna.

Gynnar hälsan för alla

Har du av någon anledning svårt att ta dig ut till skogen, eller en park, kan du ta del av skogens hälsoeffekter även i ditt eget hem. Med hjälp av oljor, stenar och trä kan din kropp och ditt sinne få hjälp att varva ner och må bättre. Forskning har även visat att sjukhuspatienter tillfrisknar fortare om de kan se träd genom fönstret än om det bara är huskroppar där. Nästa steg kan med fördel vara att få sjukvården att ytterligare se fördelarna med skogs- och naturterapi och därmed låta den få ta större utrymme i förebyggande och behandlande vård. Skogsbad är alltså något som gynnar hälsan för oss alla oavsett om du är barn, vuxen eller äldre; om du är frisk eller har någon form av sjukdomstillstånd.

Vertex