Forskning om stress

Posted on sep 10, 2020


Trots att stress är något som förmodligen funnits hos människor lika länge som vår existens dröjde det mycket länge innan forskare började ta fenomenet på riktigt allvar. Det var först under 1900-talets andra hälft som stressforskning verkligen kom igång. Medan 60- och 70-talens studier mer handlade om att identifiera vad stress egentligen är läggs idag stor vikt på hur en stressad människa kan bli extremt sjuk och vad det finns för åtgärder att vidta, både för att förebygga och att behandla.

Arbetsstress vanligt

Undersökningar har visat att över hälften av alla svenskar känner sig stressade på jobbet och att allt fler yngre personer upplever stress i skolan. Orsakerna kan variera, exempelvis för många arbetsuppgifter, dåliga relationer till medarbetarna, en känsla av att inte vara uppskattad eller att arbetet inte är meningsfullt. Många har också med sig stressen hemifrån.

När en människa mår dåligt på sin arbetsplats kan det yttra sig i ett flertal symptom, exempelvis regelbunden sjukskrivning, en irriterad eller abrupt attityd eller plötsliga känsloutbrott. Det påverkar också arbetsprestationen negativt och har en tendens att sprida sig till andra. Av dessa anledningar är det viktigt att fånga upp problemet så tidigt som möjligt och att gärna anlita ett professionellt tjänsteföretag som Ljungsjöberg som har stor erfarenhet av stress på arbetsplatsen liksom olika former av beroende. Här utbildas chefer i saker som identifikation av olika problem och metoder att hantera dem och det ges rådgivning och hjälp åt medarbetare.

Nya insikter och ändrade attityder

Förr i tiden betraktades stress som en form av depression eller ångest och det gjordes ingen koppling till de fysiska orsakerna och konsekvenserna som idag är kända. Att det skulle finnas en relation mellan stress och immunförsvaret eller olika sjukdomar fanns det nästan ingen kunskap om och att det skulle finnas stresshormon var otänkbart. Tack vare den ständigt framåtgående forskningen i ämnet kan en människas stresshormoner idag mätas, och mycket av behandlingen går ut på fysiska aktiviteter och påtagliga verktyg som samtalsterapi, kreativa projekt och gruppövningar. Kommunikation är A och O men också kunskap om vad stress egentligen är och hur den yttrar sig. Många stressade personer förstår inte riktigt själva hur illa däran de är och därför är det viktigt att deras omgivning kan hjälpa till på rätt sätt. För att det ska vara möjligt krävs utbildning och kunskap och därför är det alltid klokt att vända sig till proffsen.

Vertex