Rökstopp?

Posted on dec 31, 2018


I takt med att människor blivit mer upplysta om rökningens negativa hälsoeffekter så slutar alltfler att röka. Man får sämre hy, sämre blodcirkulation, problem med sin tandhälsa och drabbas lättare av förkylningar. Rökningen orsakar en rad sjukdomstillstånd, däribland det värsta och mest fruktade, lungcancer. Lungcancer är den cancerform som står för flest dödsfall i världen. Rökning orsakar inte bara lidande för individen som röker, utan även för närstående, miljö och kostnadsmässigt sett till de olika hälsotillstånd de orsakar och kostnaderna för dessa i vården.

Det är svårt att sluta röka och kanske har du försökt flera gånger men gett upp inför tanken att du bara ska ta en cigarett till? Det finns hjälp att få. På sluta röka n finns det ett stort utbud av sluta röka produkter att ta till när suget blir för stort. Undersökningar har visat att de som tar hjälp av sluta röka produkter har större chans att förbli rökfria än de som inte gör det.

Hos ditt apotek kan du dessutom få tips och råd från apotekspersonal om vilken produkt och sätt som passar just dig bäst. Du kanske behöver en speciell sort av sluta röka produkt eller tips och råd hur du ska gå tillväga inför rökstoppet. Allt detta kan du få hjälp med hos ett apotek.

Det är inte hopplöst att sluta röka utan med rätt hjälp och stöd kan du övervinna ditt nikotinberoende. Hälsovinsterna är enorma och du kommer att börja märka av positiva förändringar i din kropp redan under de första dygnen. Du kommer med tiden att få mer energi och ork, kunna ta de där trappstegen lättare, din blodcirkulation förbättras, ditt smak och luktsinne återgår till det normala och du kommer förvånas över vilken påverkan rökningen haft på det. Du kommer ha större motståndskraft mot infektioner av olika slag och din tandhälsa förbättras. Efter några år kommer du att ha halverat din risk att insjukna i lungcancer.

Allt ovanstående kommer du att få och mer därtill genom att fimpa och börja slå in på vägen mot ett mer hälsosamt liv. Ibland kommer du att drabbas av abstinens. Kanske röker du när du är stressad och kommer på dig själv med att sakna den där cigaretten, men den är en falsk vän. Det enda du egentligen känner av är nikotinreceptorerna som vant sig vid att få en falsk belöning. Glöm inte bort det när röksuget sätter in och påminn dig själv om hälsovinsterna som väntar, för din egen och närståendes skull.

Du kan även vända dig till din vårdcentral för att få råd och stöd inför och efter ett rökstopp och det finns linjer du kan nå och dela din resa mot rökfrihet med andra som också kämpar. Hos ditt närmaste apotek får du också produkterna som hjälper dig till ett nytt, rökfritt, liv.

Vertex