Psykisk ohälsa – en folksjukdom?

Posted on maj 13, 2018


På senare tid har psykisk ohälsa allt oftare kommit på tal. Med allt från världsartister som nyligen bortgångna Avicii till vanliga människor som du och jag. Det verkar det som att psykisk ohälsa

Är du ständigt uppkopplad?

och stress har blivit allt vanligare bland jordens befolkning. Vissa hävdar att det är vår tids mest vanliga folksjukdom. Vad beror då detta på? Har mänskligheten blivit mer medveten om sin hälsosituation? Eller beror det på att merparten av jordens befolkning är ständigt uppkopplade mot internet och inte riktigt får någon tid till att koppla från och koppla av?

Allt fler människor i dagens samhälle lider av psykisk ohälsa. Framför allt har den psykiska ohälsan ökat bland unga män och kvinnor de senaste decennierna. Det är många ungdomar som känner stress och prestationsångest i skolan och det leder ofta till att de får svårt att sova men även att leva ett normalt liv. Många unga får även antidepressiva läkemedel utskrivna och det verkar som att det inte hjälper dem med problemen de har utan det leder ofta till att de känner sig än mer stressade över sin tillvaro. Oftast behöver de professionell hjälp i form av en psykiatriker. Det finns många som behöver hjälp och det finns fler behövande än vad det finns psykiatriker. På netjobs.com hittar du lediga jobb inom psykiatri. Där kan du hitta din nästa utmaning!

Eftersom psykisk ohälsa blir allt vanligare så ökar även chanserna att få hjälp. Allt fler utbildar sig till psykiatriker och det gör att medvetenheten om psykisk ohälsa som folksjukdom ökar. Därför är det viktigt att den som känner att de lider av psykisk ohälsa, eller känner någon som lider av det tar kontakt med en psykiatriker för rådgivning. Psykisk ohälsa kan se väldigt annorlunda ut från fall till fall. Men det finns hjälp att få. Det kan verka som det svåraste steget att ta kontakt, men när den väl är etablerad så är ni på god väg till ett bättre liv!

Psykisk ohälsa blir allt vanligare

Merparten av de som lider av psykisk ohälsa får därför inte det stöd och kunskap som de skulle vilja ha. de flesta tror inte att de kan få hjälp om de behöver och söker sig ofta till alternativa källor för hjälp istället för att få professionell rådgivning. Detta är ett stort problem som egentligen borde vara lättare att lösa än vad det verkar vara men så svårt att komma åt.

Vertex