Forskning om hälsa


Hälsa och träning är betydande ämnen för alla oss som vill uppnå så bra livskvalitet som möjligt. Det är viktigt att det görs satsningar inom områdena på alla nivåer. Samhället ska självklart gynna initiativ och insatser som har en positiv effekt på folkhälsan, men mycket av ansvaret ligger också hos oss själva som individer. God hälsa är något som vi ofta måste anstränga oss för att uppnå. Man ska dock inte sätta likhetstecken mellan...

Read More
Hållning och hälsa

Hållning och hälsa


Posted on okt 9, 2016

Ofta får de som sitter eller står med ihopsjunkna axlar höra att de ska sträcka på sig. De flesta vet att det är viktigt att ha en bra hållning, men varför är det egentligen viktigt? Faktum är att en bra hållning bidrar till att hålla hela kroppen i form, medan en dålig hållning kan leda till en rad olika hälsoproblem. En effekt av att sitta med ihopsjunken rygg under lång tid, vilket allt fler gör i dagens it-centrerade samhälle, är...

Read More

Alla som någon gång har haft problem med sina tänder vet att det påverkar inte bara munnen, utan hela kroppen och även humöret. Om man har ont i en tand mår man dåligt psykiskt, och får med andra ord försämrad mental hälsa. Man får också problem med att äta, vilket kan leda till trötthet, näringsbrist och andra fysiska problem. Det är med andra ord viktigt för den allmänna hälsan att man också har en god tandhälsa. För att hålla sin...

Read More
Vad är hälsa?

Vad är hälsa?


Posted on feb 4, 2016

Forskningen världen över lägger ner enorma summor och andra resurser på just hälsa. Det är inte så konstigt. Vi människor vill förstås må bra. Men vad är egentligen hälsa? Vad står hälsobegreppet för? Och i vilka sammanhang kan vi läsa in hälsan i forskningen? Här kan du läsa om hälsa och vad hälsa är. Hälsa kan beskrivas på olika sätt, och begreppet betyder olika saker beroende på i vilket sammanhang det tas....

Read More
Håll koll på din hälsa!

Håll koll på din hälsa!


Posted on dec 27, 2015

Idag är det lättare än någonsin att hålla koll på sin hälsa och att ta reda på hur vi når en god hälsa. Detta tack vare internet och den enorma informationskälla som det ju faktiskt är. Men lika lätt som det kan vara, lika svårt kan det upplevas av vissa. Just det faktum att informationsflödet är så stort, att vem som helst kan skriva saker på internet och att det kan vara svårt att ta reda på vad som är sant gör att många kan bli...

Read More
Medicinsk forskning

Medicinsk forskning


Posted on sep 19, 2015

Ett av de allra största områdena som man idag bedriver forskning inom är hälsa. Hälsa och sjukdomsprevention är alltid högaktuella ämnen som får stora anslag inom forskarvärlden. Medicinsk forskning ger oss mer kunskap kring hur vår kropp fungerar. Det ger även kunskap om hur man kan förebygga sjukdomar, dess uppkomst och olika behandlingsformer. Man vill hela tiden hitta mer effektiva, billiga och skonsamma former av behandling till...

Read More
Vertex