Vad kan man göra för att förbättra sin hälsa?

Posted on nov 29, 2016


En bra hälsa är något som de flesta eftersträvar. Olika människor har dock olika definition av vad hälsa är. En del tycker att det är en vältränad kropp med synliga muskler och andra anser att ett lyckligt liv är det som är allra mest hälsosamt. Sanningen är nog att hälsa är en kombination av flera olika faktorer. Hälsan rör både träning, kost, kropp och psykisk hälsa. Det handlar alltså om att få flera faktorer i livet att samverka om man vill förbättra sin hälsa. I den här texten ska du få några tips och råd på din väg mot bättre hälsa.
Woman and two young adults running on treadmills at a gym

Stillasittande och kost

En hälsoinvestering kan vara en investering i framtiden, därför bör du göra något åt de saker som hindrar dig från en hälsosam tillvaro. Är du till exempel mycket stillasittande? Då kan en daglig promenad på 30 minuter göra mycket för att du ska få bättre hälsa. Just stillasittande är en stor hälsorisk. Att hålla sitt blodsocker jämt minskar också det slitaget på kroppen, därför bör du se om din kost och se till att du har en jämn blodsockerkurva. Det gör du genom att äta långsamma kolhydrater och tillräckligt med protein. Var inte heller rädd för att äta mellanmål eftersom de håller din kurva jämn.

Den psykiska ohälsan

Det kan hända att du tycker att du gör alla rätt. Du tränar till exempel lagom mycket och du äter en väl avvägd och balanserad kost. Även om det naturligtvis är bra så bör du även bry dig om din psykiska hälsa. Att må dåligt psykiskt sliter också på kroppen och minskar din motivation till bra val. Vanliga orsaker till att man mår dåligt är till exempel stress eller en arbetsplats man inte trivs på. Förutom att försöka se vilka åtgärder du kan vidta själv bör du kontakta läkare om du mår dåligt psykiskt. Det finns ofta hjälp att få. En läkare kan även hjälpa dig att utesluta eventuella medicinska problem.

Vertex