Därför är det viktigt att satsa pengar på hälsa

Posted on nov 5, 2016


Hälsa och träning är betydande ämnen för alla oss som vill uppnå så bra livskvalitet som möjligt. Det är viktigt att det görs satsningar inom områdena på alla nivåer. Samhället ska självklart gynna initiativ och insatser som har en positiv effekt på folkhälsan, men mycket av ansvaret ligger också hos oss själva som individer. God hälsa är något som vi ofta måste anstränga oss för att uppnå. Man ska dock inte sätta likhetstecken mellan ansträngning och uppoffring. Att träna och äta hälsosamt kan mycket väl innebära att njuta av smakupplevelser och ha kul under tiden som man utövar roliga aktiviteter.

678px-vegetablesVår hälsa påverkas av många faktorer

Friska människor har större chans att ta för sig av livets alla möjligheter än sjuka. Pengar kommer i regel till stor nytta om de investeras i hälsa. Ökad forskning inom området kan leda till förbättrade behandlingsmetoder och nya, effektivare läkemedel. Ska man vara krass så innebär förbättrad vård ofta också bättre lönsamhet för de företag som är verksamma inom hälsans olika sektioner. Idag kan vi bota många sjukdomar som förr i tiden var dödliga. Utifrån samhällets perspektiv är god hälsa bra eftersom det leder till mindre sjukfrånvaro och lägre vårdkostnader, som är en av de största utgiftsposterna. Hälsa är ett omfattande område som inbegriper sådant som sömn, buller, luftkvalitet och sexualitet. Som individ kan man satsa pengar på en varierad kost med färska ekologiska grönsaker, utrustning för friluftsliv eller varför inte bra sexleksaker! Allt detta leder till en bättre hälsa. Att investera i sitt mående brukar löna sig på många sätt, särskilt när vi kommit upp lite i åren.

Alla tjänar på hälsosatsningar

Alla som betalar skatt är med och finansierar sjukvården. Om satsningar leder till bättre vård och till att fler väljer en sundare livsstil innebär det alltså på sikt besparingar som alla, inte bara de som är sjuka, har nytta av. Även om den mesta vården är väldigt subventionerad i Sverige idag kan vi som individer vinna mycket på att låta en hälsosam livsstil kosta lite extra. Det är helt enkelt en av de saker i livet som ger mycket tillbaka i relation till vad det kostar. Ibland kan det till och med vara ekonomiskt gynnsamt, även på kort sikt, att satsa på hälsa. Motionerar vi ordentligt så blir vi bättre på att arbeta effektivt och det finns ingen koppling mellan matens nyttighet och dess pris. Tvärtom är det ofta billigare att välja nyttiga alternativ än mycket av det som anses som lyx idag. Lite större investeringar i mående, som till exempel kurser och hälsoresor, kan också ge mycket tillbaka i form av bättre månde och färre sjukdagar.

 

Vertex