Vad är hälsa?

Posted on feb 4, 2016


Forskningen världen över lägger ner enorma summor och andra resurser på just hälsa. Det är inte så konstigt. Vi människor vill förstås må bra. Men vad är egentligen hälsa? Vad står hälsobegreppet för? Och i vilka sammanhang kan vi läsa in hälsan i forskningen? Här kan du läsa om hälsa och vad hälsa är.

A man exercise trail running in a green and wet forest, jumping over tree roots.

Hälsa kan beskrivas på olika sätt, och begreppet betyder olika saker beroende på i vilket sammanhang det tas. Världshälsoorganisationens definition som har stått sig sedan 1946 lyder: ”Ett tillstånd av fullständigt fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande, inte endast frånvaro av sjukdom och funktionsnedsättning”. Det innebär alltså att en människa av god hälsa inte bara är frisk från sjukdom, utan även känner sig helt tillfreds med sig själv både kroppsligt, själsligt och i samvaro med andra människor. Det är ganska stora krav för att räknas som en person med hälsa!

Detta har dock kriterats på olika håll. Många tycker att man faktiskt kan känna att man har en god hälsa, även om man till exempel har någon fysisk åkomma, en sjukdom eller liknande. Det är vanligt att man menar på att det är individen själv som avgör om man har en god hälsa. Med Världshälsoorganisationens definition, skulle troligtvis inte särskilt många människor ha en fullgod hälsa. Däremot har de en tanke om att hälsa bör vara en grundläggande rättighet för varje människa, och ser inte hälsa och sjukdom som varandras motsatser i den bemärkelsen. Världshälsoorganisationens definition är viktig ur den synpunkt att den deklarerar vikten av både fysiska, psykologiska och sociala aspekter, och att alla människor bör få ta del av ett liv där alla de bitarna fungerar.

Bust of HippocratesOrdet hälsa kommer från fornsvenskan och betydde ungefär välfärd och lycka, men även hälsa som i hälsning. Att man önskade någon hälsa, välgång och lycka. Strävan efter hälsa har i alla tider varit en central del i människans liv. Den moderna medicinska vetenskapen etablerades under 1800-talet och då fick man en större kunskap om bakteriologi, patologi och fysiologi. Hälsa likställdes då med en frånvaro av skadliga och främmande partiklar i kroppen.

Vertex