Medicinsk forskning

Posted on sep 19, 2015


Young scientists in laboratory, research, technology.

Ett av de allra största områdena som man idag bedriver forskning inom är hälsa. Hälsa och sjukdomsprevention är alltid högaktuella ämnen som får stora anslag inom forskarvärlden. Medicinsk forskning ger oss mer kunskap kring hur vår kropp fungerar. Det ger även kunskap om hur man kan förebygga sjukdomar, dess uppkomst och olika behandlingsformer. Man vill hela tiden hitta mer effektiva, billiga och skonsamma former av behandling till olika sjukdomstillstånd.

Vetenskapsrådet stödjer medicinsk forskning

Några som stödjer den här typen av forskning är Vetenskapsrådet som ger medel till forskning inom flera områden. Några exempel på forskningsmetoder är forskning på molekyl- och cellnivå samt studier som innefattar försöksdjur och patienter. Man genomför dessutom epidemiologiska forskningsstudier på människor i grupp. År 2015 betalade Vetenskapsrådet ut ungefär 6,4 miljarder kronor i stöd till forskning. Är man forskare, oavsett om man är etablerad eller i början av sin karriär, så kan man söka medel till sina tilltänkta studier. Vetenskapsrådet kan även genomföra speciella satsningar på uppdrag av regeringen.

Bidrar till bättre hälsa

Medicinsk forskning bidrar till att ge människor en bättre hälsa och ett bättre välbefinnande. Tack vare den forskning som bedrivits under många år så kan människan leva längre, hålla sig mer frisk, överleva sjukdomar som tidigare utplånade stora delar av mänskligheten och vi kan på olika sätt känna en livskraft i våra liv. Forskningen i Sverige bedrivs framförallt vid våra universitet av engagerade professorer och doktorander.

man hand holding his nutritional supplemets, healthy lifestyle background.

Förebygger sjukdomar

Den medicinska forskningen fokuserar alltså till stor del på sjukdomsbilden. Det handlar om att man vill ta reda på orsakerna till att olika sjukdomar uppkommer – för att i framtiden kunna förebygga att människor alls drabbas av dem. Man jobbar även med att få en bild av sjukdomsförlopp och att ta fram mediciner samt andra åtgärder som får patienten att må bättre eller bli helt frisk. En del av den medicinska forskningen kritiseras för att vara styrd av läkemedelstillverkarna som vill tjäna pengar, men det ska hela tiden finnas kontroller för att säkerställa att forskningen går etiskt rätt till. Även det faktum att man ofta använder sig av djur i försök är hårt kritiserat av många grupper som tycker att det är etiskt förkastligt.

Vertex