Forskning om hjärnans sjukdomar

Posted on mar 11, 2018


Den mänskliga hjärnan är ett fantastiskt organ om fungerar som vår alldeles egna superdator. Hjärnan styr vår andning och våra hjärtslag men är även nyckeln till vår personlighet, våra känslor och tyvärr också många av de sjukdomar som kan drabba oss. Sjukdomar som Parkinsons, Alzheimers och ALS har alla sitt säte i hjärnan. Dessa sjukdomar är ofta svåra och många av dem resulterar i att den drabbade personen avlider. I dag forskas det på flera områden för att hitta såväl orsaken till hjärnans sjukdomar som bättre behandlingsmetoder och förhoppningsvis även något som kan förhindra att de uppstår. En del av forskningen finansieras av staten i respektive land men många forskare förlitar sig även på donationer från företag och privatpersoner. Allt eftersom stora framsteg görs inom teknik får forskarna allt bättre verktyg för att lösa gåtorna med dessa sjukdomar. Framsteg och upptäcker inom till exempel genetik har också bidragit väldigt mycket till att förstå hur en del av dessa sjukdomar uppkommer.

Hjärnforskning kan ge lösningar inom andra områden

För dem som inte läser facktidningar kan det verka som att det händer väldigt lite inom forskning men det är en illusion. Dags- och kvällstidningar väljer sällan att uppmärksamma framsteg, såvida de inte framstår som sensationella, men framsteg inom forskning görs hela tiden. Exempelvis har forskare upptäckt att en kartläggning av blodkärl i hjärnan kan ge nya ledtrådar till hur vi i framtiden ska kunna begränsa och förhindra att människor dör av sjukdomar i nämnda kärl. Just sjukdomar i hjärnans blodkärl är en av de vanligaste dödsorsakerna i västvärlden i dag så ett genombrott på det här området kan komma att rädda otaliga liv. Vad man hittills har upptäckt är att blodkärlen i hjärnan är annorlunda än de vi har i övriga kroppen. Detta för att de har en barriär, kallad blod-hjärnbarriären, som hindrar exempelvis giftiga ämnen från att ta sig in i hjärnan. Att denna barriär inte fungerar som den ska tycks vara en del av många av de hjärnsjukdomar vi känner till. Forskare hoppas därför att de, genom att studera hur denna barriär är uppbyggd, ska kunna underlätta behandlingen för dessa sjukdomar.

Forskning är en av framtidens hörnstenar

Det var inte länge sedan vi trodde att alla hjärnsjukdomar som uppstår hos äldre är en och samma sjukdom som vi då kallade demens. Numera vet vi att det finns flera olika former av denna demens som till exempel Alzheimers, Lewy body-demens och vaskulär demens. Genom forskning har vi listat ut att dessa sjukdomar drabbar olika delar av hjärnan och dess funktioner. Tack vare detta är vi steget närmare till att lista ut hur vi framgångsrikt kan behandla dem och förhoppningsvis också förhindra dem. Går du själv i tankarna på en karriär inom medicinsk forskning? Då är det också dags att titta på högre utbildningar som kan ta dig mot ditt mål. Du kan söka reda på information om hur en högskoleprov anmälan går till , hur stort studiestöd du kan få och var den aktuella utbildningen finns för att planera din väg mot forskarlivet. Kanske kommer du att vara en del av det forskarlag som gör nästa stora framsteg.

Vertex