Forskning om hälsa


Vad är hälsa?

Vad är hälsa?


Posted on feb 4, 2016

Forskningen världen över lägger ner enorma summor och andra resurser på just hälsa. Det är inte så konstigt. Vi människor vill förstås må bra. Men vad är egentligen hälsa? Vad står hälsobegreppet för? Och i vilka sammanhang kan vi läsa in hälsan i forskningen? Här kan du läsa om hälsa och vad hälsa är. Hälsa kan beskrivas på olika sätt, och begreppet betyder olika saker beroende på i vilket sammanhang det tas....

Read More
Håll koll på din hälsa!

Håll koll på din hälsa!


Posted on Dec 27, 2015

  Idag är det lättare än någonsin att hålla koll på sin hälsa och att ta reda på hur vi når en god hälsa. Detta tack vare internet och den enorma informationskälla som det ju faktiskt är. Men lika lätt som det kan vara, lika svårt kan det upplevas av vissa. Just det faktum att informationsflödet är så stort, att vem som helst kan skriva saker på internet och att det kan vara svårt att ta reda på vad som är sant gör att många kan bli...

Read More
Medicinsk forskning

Medicinsk forskning


Posted on sep 19, 2015

  Ett av de allra största områdena som man idag bedriver forskning inom är hälsa. Hälsa och sjukdomsprevention är alltid högaktuella ämnen som får stora anslag inom forskarvärlden. Medicinsk forskning ger oss mer kunskap kring hur vår kropp fungerar. Det ger även kunskap om hur man kan förebygga sjukdomar, dess uppkomst och olika behandlingsformer. Man vill hela tiden hitta mer effektiva, billiga och skonsamma former av behandling...

Read More